دو پیروزی مرسدس بنز در «جایزه طرح مفهومی Red Dot».

شرکت تحقیقات و توسعه مرسدس بنز آمریکای شمالی واقع در Sunnyvale، با ش،ه سازی راننده، وسیله نقلیه و دنیای خارج پیش می رود. در F 015 مسافران می توانند به طور مستقیم با وسیله نقلیه ش،ه ای از طریق حرکات، ردیابی چشم و لمس صفحه نمایش با وضوح بالا تعامل داشته باشند. در نمای بیرونی، مناطق LED بزرگ در جلو و عقب به اضافه یک سیستم پرتاب لیزری رو به جلو مسئول ارتباط بصری با محیط اطراف خودرو هستند. “نقطه قرمز: بهترین از بهترین ها” برای طراحی های دنباله دار اعطا می شود.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/p،enger-cars/mercedes-benz-concept-cars/double-victory-for-mercedes-benz-in-the-red-dot-design-concept-award/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.