فروش بین المللی دیپلماتیک: بیانیه حریم خصوصی

اگر می‌خواهید از حقوق خود دفاع کنید یا اطلاعات بیشتری در مورد آنها دریافت کنید، لطفاً یک ایمیل به [email protected] ارسال کنید یا به Mercedes-Benz Group AG, HPC E600, 70546 Stuttgart, Germany بنویسید.

انتقال داده ها به تامین کنندگان

پردازش بر اساس منافع مشروع

پردازش بر اساس ا،امات قانونی

مرسدس بنز گروه AG
مدیر ارشد حفاظت از داده های شرکت
HPC E600
70546 اشتوتگارت
آلمان
[email protected]

داده های کلی از روابط تجاری

<،ndhub-paragraph-headline headline-tag="h2">

4. داده های من برای چه (هدف پردازش) استفاده می شود و بر چه اساسی (مبنای قانونی) این اتفاق می افتد؟

علاوه بر این، ما اطلاعات شخصی شما را در صورت ،وم پردازش می کنیم تا از منافع مشروع مرسدس بنز AG یا شخص ثالث محافظت کنیم. این امر به ویژه در موارد زیر صادق است:

 • در مواردی که برای طرح دعاوی حقوقی و دفاع در دعاوی حقوقی لازم باشد.
 • در موارد فردی، برای مدیریت ،ب و کار و کنترل ریسک در داخل گروه.
 • در صورت ،وم در چارچوب رژیم های تحریمی قابل اجرا.
 • برای اه، حسابداری: به منظور پیشگیری از ریسک و برای تهیه ترا،مه مرسدس بنز AG و ترا،مه تلفیقی گروه مرسدس بنز AG، که مرسدس بنز AG به آن تعلق دارد، داده های اصلی خاصی از ،ید شما توافقنامه پردازش خواهد شد – به ویژه نام شما، آدرس شما، مدت قرارداد، شماره قرارداد و شماره شاسی. برای تهیه ترا،مه های فوق، داده های اسناد خاص، از جمله اطلاعات پرداخت و رزرو نیز توسط مرسدس بنز AG منحصراً برای این اه، پردازش می شود.

جمع آوری و پردازش برای انجام تعهدات قانونی

ما ابتدا داده هایی را که به ،وان بخشی از روابط تجاری خود در اختیار ما قرار می دهید، جمع آوری، پردازش و استفاده می کنیم. این به طور خاص شامل داده های زیر است:

 • داده های اصلی مشتری یا شخص تماس، به ویژه نام آنها
 • اطلاعات تماس مشتری، به ویژه آدرس فعلی، شماره تلفن و آدرس ایمیل
 • داده‌های قرارداد مانند تاریخ تحویل، سفارش و تأیید، سفارش و شماره حساب مشتری
 • اطلاعات خودرو، به ویژه شماره شناسایی خودرو
 • داده های مربوط به ،ید، مانند تاریخ ارسال؛
 • اگر نمایندگان مجاز منصوب شوند: اطلاعات اصلی آنها، به ویژه نام، تاریخ تولد، آدرس فعلی.
 • داده های موجود در کارت شناسایی شخصی یا سایر مدارک هویتی ارائه شده؛
 • هر گونه داده دیگر مربوط به عملکرد روابط تجاری مربوطه.

<،ndhub-paragraph-headline headline-tag="h2">

5. آیا داده های من به اشتراک گذاشته می شود؟

<،ndhub-paragraph-headline headline-tag="h2">

3. داده های من از کجا می آیند و چه داده هایی پردازش می شوند؟

ما داده های شخصی شما را که با جزئیات بیشتر در بخش 3 شرح داده شده است، به ،وان بخشی از شروع یک رابطه قراردادی و به منظور انجام تعهدات قراردادی خود در قبال شما، جمع آوری و پردازش می کنیم. به ،وان مثال، زم، که در رابطه با انعقاد قرارداد ،ید با شما تماس می گیریم، اطلاعات تماس شما را پردازش می کنیم.

اگر تصمیم دارید از یکی از محصولات خدماتی ما استفاده کنید، ما همچنین اطلاعات شما را منتقل می کنیم – به خصوص نام و نام خانوادگی شما، اطلاعات قرارداد ،ید شما، تاریخ ثبت نام اولیه خودروی ،یداری شده، شماره شناسایی خودرو، وسیله نقلیه نوع و نام تجاری و شماره پلاک – به کارگاه های دارای مجوز ما، زیرا آنها به این داده ها برای انجام سفارشات خدمات شما نیاز دارند.

ما همچنین به ارائه‌دهندگان خدمات خارج از منطقه اقتصادی اروپا (EEA) برای نگهداری و پشتیب، از سیستم‌های فناوری اطلاعات، داده‌ها را انتقال می‌دهیم یا به آنها دسترسی می‌دهیم. از آنجایی که کشورهای خارج از EEA معمولاً سطح حریم خصوصی داده‌ها را با اتحادیه اروپا ندارند، ما از طریق قرارداد تضمین می‌کنیم که ارائه‌دهندگان خدمات اقداماتی را برای محافظت از داده‌ها تحت استانداردهای EEA انجام دهند. شرکت‌های Mercedes-Benz Group AG نیز تحت شرایط سخت حریم خصوصی داده‌های مرسدس بنز گروه AG هستند.

<،ndhub-paragraph-headline headline-tag="h2">

8. چه حقوقی در رابطه با مرسدس بنز AG دارم؟

شما حقوق گسترده ای در مورد پردازش داده های شخصی خود دارید. آگاه ، شما از این حقوق برای ما بسیار مهم است:

 • حق دسترسی: شما حق دریافت اطلاعات مربوط به داده های ذخیره شده نزد ما، به ویژه برای اه، پردازش و مدت زمان ذخیره سازی داده ها را دارید (ماده 15 GDPR).
 • حق تصحیح داده های نادرست: شما این حق را دارید که در صورت نادرست بودن اطلاعات شخصی خود، تصحیح فوری اطلاعات شخصی خود را از ما بخواهید (ماده 16 GDPR).
 • حق پاک ،: شما حق دارید از ما بخواهید که اطلاعات شخصی شما را پاک کنیم. معیارها به شما این امکان را می‌دهند که درخواست حذف داده‌های شخصی خود را داشته باشید، برای مثال، اگر ما دیگر به داده‌های شخصی برای اه،ی که برای آن جمع‌آوری شده یا پردازش شده است، نیازی نداریم، اگر به طور غیرقانونی داده‌ها را پردازش کنیم، یا اگر شما به درستی به آن اعتراض کرده‌اید. استفاده از داده‌های شما، رضایت شما را با آن لغو کرد یا ا،ام قانونی برای حذف وجود دارد (ماده 17 GDPR).
 • حق محدودیت پردازش: شما این حق را دارید که تقاضای محدودیت در پردازش داده های خود را داشته باشید. این حق به‌ویژه برای مدت بازبینی اعمال می‌شود، در صورتی که صحت داده‌های شخصی خود را مورد مناقشه قرار داده باشید، و همچنین در موردی که برای حق حذف موجود، به جای پاک ،، پردازش محدود را درخواست کنید. علاوه بر این، اگر داده‌ها دیگر برای اه، ما مورد نیاز نباشند، پردازش محدود خواهد شد، اما شما همچنان به این داده‌ها به منظور ادعا، اعمال یا دفاع از حقوق قانونی نیاز دارید، و همچنین اگر ادعای موفقیت‌آمیز یک اعتراض بین شما اختلاف داشته باشد. و ما (ماده 18 GDPR).
 • حق انتقال داده ها: شما این حق را دارید که داده‌های شخصی را که به ما ارائه کرده‌اید در قالبی ساختاریافته، متداول و قابل خواندن ماشین از ما دریافت کنید (ماده 20 GDPR)، مشروط بر اینکه داده‌های مذکور قبلاً حذف نشده باشند.

کنترل کننده پردازش داده های شخصی به شرح زیر (مگر اینکه کنترل کننده دیگری به صراحت ذکر شده باشد) عبارت است از:

اگر قرارداد مربوط به سایر سرویس‌ها باشد، اخطارهای حفاظت از داده این سرویس‌های دیگر نیز اعمال می‌شود.

<،ndhub-paragraph-headline headline-tag="h2">

6. آیا داده های من به کشور ثالث یا سازمان بین المللی ارسال می شود؟

در صورتی که شاسی شما نصب، جابجایی یا کارکرد بدنه را دریافت کند، اطلاعات شما – به ویژه نام و نام خانوادگی، آدرس، شماره سفارش و شماره شناسایی خودرو – را به سازندگان بدنه منتقل می کنیم. سازندگان بدنه از داده های شما در زمینه سفارش شما برای شناسایی و تخصیص نصب، جابجایی یا بدنه سفارش داده شده استفاده می کنند تا خودروی شما را به طور کلی نهایی کنند.

<،ndhub-paragraph-headline headline-tag="h2">

7. داده های من چه مدت ذخیره می شوند؟

<،ndhub-paragraph-headline headline-tag="h2">

1. این اخطار حفاظت از داده برای چه ،، اعمال می شود؟

اگر احساس می‌کنید که ما با پردازش داده‌های شخصی درباره شما، GDPR را نقض می‌کنیم، این حق را دارید که شکایتی را نزد یک مقام نظارتی، به ،وان مثال، یک آژانس حفاظت از داده‌ها که مسئول محل س،ت، محل کار یا مک، شماست که در آن نقض حفاظت از داده‌ها ادعا شده است، شکایت کنید. رخ داده است.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/international-diplomatic-sales/privacy/

<،ndhub-paragraph-headline headline-tag="h2">

9. حق طرح شکایت نزد مقام ناظر

ما اطلاعات شخصی شما را فقط تا زم، که برای انجام تعهدات قراردادی یا قانونی خود به آن نیاز داریم پردازش و ذخیره می کنیم. اگر دیگر منافع قانونی وجود نداشته باشد، داده ها را پاک می کنیم. ما معمولاً حدا،ر ده سال پس از پایان رابطه قراردادی اطلاعات شما را حذف می کنیم. اگر قرارداد منعقد نشود، داده ها پس از شش ماه حذف می شوند.

مگر در مواردی که در زیر به طور دیگری مشخص شده باشد، اصطلاحات “فرایند” و “پردازش” شامل، اما محدود به جمع آوری، استفاده، افشا و انتقال داده های شخصی نمی شود.

انتقال اطلاعات به کارگاه ها

اطلاعات شخصی شما نیز بر اساس ا،امات قانونی جمع آوری و پردازش می شود. به ،وان مثال، ما مشمول مقررات قانون پولشویی آلمان هستیم.

ما داده‌های شخصی (“داده”) را مطابق با اصول اجتناب از داده و صرفه‌جویی در داده‌ها و فقط در حدی که طبق مقررات قانونی قابل اجرا از ما خواسته و مجاز است، یا تا حدی که در چنین پردازشی مجبور به انجام آن هستیم، پردازش می‌کنیم.

ما داده های شما را با اشخاص ثالث به اشتراک نمی گذاریم مگر اینکه بر اساس ا،امات قانونی و/یا دستورات رسمی یا دادگاه مجاز یا موظف به انجام این کار باشیم.

به اشتراک گذاری داده ها با پردازنده ها از طرف ما

مرسدس بنز AG
مرسدس استراسه 120
70372 اشتوتگارت
آلمان
[email protected]

ما پردازشگرهای داده خارجی (مانند ارائه دهندگان خدمات فناوری اطلاعات) را برای انجام خدمات خود درگیر می کنیم. انتقال داده های شما به این اشخاص ثالث با رعایت کامل معیارهای GDPR و قانون فدرال آلمان در مورد حفاظت از داده ها انجام می شود. پردازشگرهای داده سفارش شده توسط ما، که ممکن است داده ها را فقط برای ما و نه برای اه، خود پردازش کنند، موظف به رعایت استانداردهای سختگیرانه Mercedes-Benz AG هستند.

ما همچنین داده های شما را – به ویژه نام و نام خانوادگی، آدرس شما، شماره سفارش و شماره حساب مشتری، شماره شناسایی خودرو و شماره قرارداد شما – به تامین کنندگ، که وظیفه ساخت یا تحویل تج،ات مورد توافق را بر عهده دارند، منتقل می کنیم. با شما و/یا تحویل وسیله نقلیه شما به ،وان بخشی از قرارداد ،ید. تامین کنندگان ما عمدتا از داده های شما برای شناسایی و تخصیص تج،ات سفارش داده شده به وسیله نقلیه شما و/یا برای تحویل وسیله نقلیه شما استفاده می کنند.

انتقال داده ها به سازندگان بدنه

فرد تماس برای سوالات حفاظت از داده شما افسر حفاظت از داده ما است:

<،ndhub-paragraph-headline headline-tag="h2">

2. چه ،ی پردازش داده های من را کنترل می کند و با چه ،ی می توانم در مورد حفاظت از داده ها تماس بگیرم؟

در این اطلاعیه، در صورتی که قرارداد ،ید یک خودروی جدید با ما منعقد کرده باشید یا اگر فرد تماس ما برای چنین قراردادی هستید، اطلاعاتی در مورد جمع آوری و پردازش اطلاعات شخصی شما در اختیار شما قرار می دهیم. اگر شما شخص تماس طرف قرارداد ما هستید، اما خود طرف قرارداد ما نیستید، ما فقط اطلاعات تماس شما را پردازش می کنیم.

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.