مرسدس بنز: ستاره ساوت فورک.

در ایالت لون استار تگزاس، مرسدس بنز SL از سری مدل های R 107 به ستاره ای در صفحه نمایش کوچک تبدیل شد. بازدید از دا،


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/cl،ic-magazine/the-star-of-southfork/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.