مرسدس بنز GLE: ترند SUV کاملاً دوباره درک شده است.

GLE پرفروش‌ترین خودرو در بخش SUV است: ویژگی‌های رانندگی چشمگیر و راندمان عالی آن خود گویای این موضوع هستند.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/p،enger-cars/gle/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.