مرسدس بنز Vision Zero Plan می خواهد تا سال 2050 به تصادفات خودرو پایان دهد

این تلاش یک نام رسمی با خودروساز آلم، دارد: Vision Zero. به طور خلاصه، مرسدس می خواهد سیستم های پیشرفته کمک راننده را با تغییرات زیرساختی و آگاهی بهتر از محیط های بالقوه خطرناک ،یب کند. مرسدس امیدوار است تا سال 2030 تصادفات با تلفات یا جراحات جدی ناشی از وسایل نقلیه خود را در مقایسه با آمار سال 2020 به نصف کاهش دهد. برای سال 2050، این شرکت می خواهد نه اصلا تصادفات

35 ع، ها

اگر شما یک وسیله نقلیه رانندگی می کنید، احتمال اینکه حداقل در یک تصادف رانندگی داشته باشید بسیار خوب است. خوشبختانه، خودروهای مدرن بسیار ایمن تر از گذشته هستند، اما آیا می توان تصادفات را به طور کامل از بین برد؟ این به نظر غیرممکن است، اما مرسدس بنز می خواهد تلاش کند.

ساخت خودروی ایمن‌تر خوب است، اما مرسدس چگونه می‌تواند چه چیزی را کنترل کند دیگر رانندگان در جاده انجام می دهند؟ این همیشه یک متغیر کنترل نشده در معا، خواهد بود، اما تغییرات در زیرساخت ترافیک بخشی دیگر از برنامه است. این نیاز به تغییرات فیزیکی دارد، اگرچه دقیقاً زمان و چگونگی این تغییرات در حال حاضر مشخص نیست. با این حال، مرسدس تحقیقاتی را که بر روی بیش از 5000 تصادف در دنیای واقعی در طول 50 سال انجام داده است، برای کمک به تأثیرگذاری بر تغییرات برجسته می کند. شناسایی مکان‌های پرخطر از طریق داشبورد ایمنی جاده‌ای مرسدس بنز می‌تواند به رانندگان هشدار دهد که هنگام ورود به مناطق خاص هوشیار باشند.

در مرسدس بنز، ما چشم انداز خود را برای رانندگی بدون تصادف دنبال می کنیم. پل دیک، رئیس ایمنی خودرو در گروه AG مرسدس بنز، گفت: به عبارت دیگر: دیگر هیچ تصادفی با خودروی مرسدس بنز وجود ندارد. ما با سرعت تمام به کار برای رسیدن به این هدف ادامه می دهیم. رانندگی بسیار خودکار و خودکار نقش تعیین کننده ای در موفقیت آن خواهد داشت. به هر حال، ایمنی خودرو همیشه هسته اصلی برند مرسدس بنز بوده است و ما می‌خواهیم این ادعا را در آینده گسترش دهیم.»


منبع: https://www.motor1.com/news/617599/mercedes-benz-vision-zero-end-accidents-2050/مرسدس بنز ویژن صفر

مرسدس بنز ویژن صفر
مرسدس بنز ویژن صفر

مرسدس دقیقاً چگونه قصد انجام این کار را دارد؟ ساخت وسایل نقلیه با سیستم‌های خودکار پیشرفته بخشی از این پاسخ است. خودروهای مدرن مرسدس در حال حاضر 40 سیستم کمک راننده فعال مختلف را ارائه می‌کنند که می‌توانند به جلوگیری از تصادف یا به حداقل رساندن آسیب در صورت اجتناب‌ناپذیر بودن تصادف کمک کنند. ترمز اضطراری خودکار و کمک فرمان مسلماً شناخته‌شده‌ترین سیستم‌های این چنینی هستند، اما ویژگی‌های دیگری مانند صدای پیش‌ایمن – که در سال 2016 راه‌اندازی شد – چند میلی‌ث،ه قبل از ضربه‌ای که می‌تواند احتمال کاهش شنوایی در اثر تصادف با صدای بلند را کاهش دهد، صداهای خاصی را منتشر می‌کند.

مرسدس بنز ویژن صفر

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.