مرسدس بنز X SUPERPLASTIC: Superdackel

تصور کنید: زم، بود که داشبورد خودروها به نمایشگرهای لمسی و کنترل های دیجیتالی مجهز نبودند. در آن زمان، آنها فضای زیادی برای تزئین با ،اب بازی ها و مجسمه های مورد علاقه شما داشتند. خوشبختانه، SUPERPLASTIC و مرسدس بنز گرد هم آمده اند تا ،اب بازی نمادین داشبورد سگ سر تکان دادن، Wackeldackel را بازگردانند و او را برای دوران مدرن تصور کنند – به Superdackel!


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/art-and-culture/zeitgeist/collaboration-superplastic/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.