مرسدس: نام تجاری 120 سال پیش در نیس تأسیس شد.مرسدس-سیمپل، 40 ، بخاری از سال 1903، در بندر نیس ع، گرفته شده است.  ع، از مرسدس بنز ک،یک اینسایت ?عصر مرسدس؟  در آوریل 2017. نام برند مرسدس 120 سال پیش در هفته مهم ?Nice Week? رویداد مسابقه ای در مارس 1901.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/innovation/milestones/mercedes-،nd-established-120-years-ago-in-nice/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.