مرسدس AMG تجربه ویژه.

*شما به اپراتور تور AMG Experiences GmbH هدایت خواهید شد. AMG Experiences GmbH یک اپراتور تور خارجی و مستقل است که رویدادهای تجربه رانندگی آکادمی رانندگی AMG را سازماندهی و اجرا می کند. AMG یک علامت تجاری ثبت شده مرسدس بنز گروه AG است و تحت مجوز AMG Experiences GmbH استفاده می شود.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/art-and-culture/events-and-exhibitions/amg-driving-academy/amg-special-experience/

اطلاعات بیشتر*

تمام رویدادهای آکادمی رانندگی AMG فردی هستند. برخی حتی فردی تر از آن هستند. ی،ی ،، که کاملاً مطابق خواسته ها و نیازهای شما هستند. برنامه های AMG Special Experience در هیچ کشویی نمی گنجد، زیرا از نظر مقصد، فرمت و برنامه، این شما هستید که کارگرد، می کنید. فقط یکی می تواند باشد. و فقط برای تو

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.