موزه وسایل نقلیه تاریخی مایباخ.

<،ndhub-paragraph-headline headline-tag="h2">

افسانه مایباخ – افسانه ها را تجربه کنید.

موزه وسایل نقلیه تاریخی Maybach در Neumarkt در der Oberpfalz تنها نمایشگاه در جهان است که به طور انحصاری توسعه و محصولات ویلهلم و کارل مایباخ را ارائه می دهد. داستان این دو طراح مبتکر، ارتباط آنها با گوتلیب دایم، و گراف زپلین و مایباخ موتورنباو جیامبیایچ روایت می شود.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/art-and-culture/museum/museum-of-historical-maybach-vehicles/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.