مک لارن خودروهای تاریخی می فروشد تا از بودجه ارتقاء آرتورا مطمئن شود

هولدینگ ممتلکات بحرین که نزدیک به 60 درصد از سهام مک لارن را در اختیار دارد، خودروهای تاریخی مذکور را به قیمت 100 میلیون پوند (123 میلیون دلار) ،یداری کرد. سخنگوی مک لارن این را تایید کرد اخبار خودرواگرچه جزئیات دقیق خودروهای تاریخی مک لارن فاش نشده است. نکته قابل توجه، مجموعه میراث مک لارن شامل 54 خودروی کمیاب مسابقه فرمول 1 و سوپراسپرت F1 است.

مک لارن از پول نقد خارج شده است. این شرکت در 9 ماه منتهی به سپتامبر 247 میلیون دلار زیان را گزارش کرده است که نسبت به سال گذشته 84 میلیون دلار ضرر داشته است. علاوه بر این، نقدینگی این شرکت در پایان سه ماهه سوم به 106 میلیون دلار کاهش یافته است که از 208 میلیون دلار کاهش چشمگیری داشته است.

مک لارن در این گزارش گفت: «ما در حال مذاکره فعال با همه سهامداران در مورد افزایش سرمایه این گروه هستیم. اخبار خودرو گزارش.

امسال، مک لارن از طریق سهام ترجیحی قابل تبدیل، وجوهی را از برخی از سهامداران خود تأمین کرده است. شرکت سرمایه گذاری Ares Management Corporation و صندوق سرمایه گذاری عمومی ،ستان سعودی به مبلغ 125 میلیون پوند (154 میلیون دلار) به این بودجه کمک ،د.

ما به آ،ین ماه سال 2022 نزدیک شده ایم، اما مک لارن هنوز یک واحد از آرتورا ارزشمند خود را به مشتری تحویل نداده است. این خودروی اسپورت هیب، که در اواسط سال 2021 معرفی شد، به دلیل کمبود تراشه در اوا، سال گذشته با تاخیر در تحویل مواجه شد. با این حال، مک لارن در تولید سری اول ابرخودروی هیب، خود با مشکل دیگری مواجه است.

مک لارن آرتورا خارجی 2022


منبع: https://www.motor1.com/news/624898/mclaren-sells-historic-cars-artura-upgrades/

با این حال، تزریق نقدی مذکور از طرف سهامدار اصلی آن کافی نیست.

مک لارن این موضوع را در گزارش درآمد سه ماهه سوم خود فاش کرد و گفت که آرتورا به “ارتقای فنی خاصی” نیاز دارد که منجر به تاخیر دیگری در تولید شد. البته، این ارتقاء به بودجه نیاز دارد و مک لارن را مجبور می کند تا برخی از خودروهای تاریخی خود را برای جمع آوری پول بفروشد. اخبار خودرو.

52 ع، ها

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.