نمایشگاه ویژه مجموعه هنر در موزه مرسدس بنز.

با شروع با «دوچرخه سواری» راوشنبرگ، منطقه بعدی نمایشگاه آثار حدود 30 هنرمند از دوره 1923 تا 2013 را گرد هم می آورد – یک «مینی گذشته نگر» از س، ها و رسانه های مهم در مجموعه هنری مرسدس بنز. از جمله اولین دستاوردی که مجموعه هنری با آن در سال 1977 تأسیس شد: نقاشی “Ruhe und Bewegung II (auf Blau)” اثر Willi Baumeister در سال 1948.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/art-and-culture/museum/artcollection/اتاق افسانه 1: Pioneers – The Invention of the Automobile، 1886 تا 1900. اتاق به اختراع اتومبیل موتوری و وسایل نقلیه اولیه اختصاص دارد. در آنجا، مجسمه «دوچرخه سواری» اثر رابرت راوشنبرگ از سال 1998 با دو دوچرخه که در کنار هم نصب شده اند، نشان داده می شود که خطوط آنها به صورت رنگی توسط لوله های نئون مشخص شده است. دوچرخه ها چرخ به چرخ نصب می شوند. این کار همانطور که هستند، م،ا را از بین می برد و به ،وان یک ماشین حرکتی عمل می کند – یک انگیزه زب، و تفکر برانگیز، همچنین در جهت مشتری، Daimler AG آن زمان، که محصولاتش بالاترین استاندارد تحرک را تضمین می کند.

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.