نیسان، محققانی که برای پایان دادن به ترافیک با بزرگراه های هوشمند تلاش می کنند

این آزمایش با استفاده از 100 واحد مجهز به ویژه نیسان روگ، می خواست یک سیستم کروز کنترل مجهز به هوش مصنوعی را آزمایش کند و ببیند که چگونه بر سرعت و رفتار رانندگی اتومبیل های اطراف تأثیر می گذارد.

I-24 Motion یک زیرساخت دائمی است، به این م،ی که بستر آزمایش همیشه در دسترس محققان خواهد بود. تویوتا آمریکای شمالی و جنرال موتورز نیز از آزمایش پنج روزه در ماه نوامبر پشتیب، ،د و دو واحد آزمایشی اضافی را ارائه ،د: تویوتا RAV4 و کادیلاک XT5.

تنها در 16 نوامبر، این سیستم در مجموع 143010 مایل رانندگی و 3780 ساعت رانندگی را ثبت کرد.

قابل توجه است که I-24 Motion تنها محیط واقعی تست خودرو در نوع خود در جهان است. چهار مایلی در ج، شرقی مرکز شهر نشویل امتداد دارد و مجهز به 300 سنسور دیجیتال 4K است که قادر به ثبت 260 میلیون مایل از خودرو در سال است.

نیسان، محققان الگوی ترافیک را در بزرگراه هوشمند انجام می دهند

5 ع، ها

“سیستم I-24 Motion، همراه با مدل های انرژی خودرو که در پروژه دایره ها توسعه یافته است، ،نی از مصرف سوخت کل جریان ترافیک در آن ساعات ارائه می دهد. مفهومی که ما امیدواریم نشان دهیم این است که با استفاده از این سیستم جدید ترافیکی به تیم دایره‌ها در بی،ه‌ای مش، گفت: جمع‌آوری داده‌ها و ،ن ترافیک و استفاده از فناوری هوش مصنوعی در سیستم‌های کنترل کروز موجود، می‌تو،م ترافیک را کاهش دهیم و مصرف سوخت را بهبود بخشیم.

آزمایش مسیر باز پنج روزه از 14 تا 18 نوامبر در بخش تازه افتتاح شده و پر از حسگر US Interstate 24 به نام I-24 Motion انجام شد.

یافته‌های اولیه نشان داد که یک وسیله نقلیه مجهز به هوش مصنوعی می‌تواند یک اثر موجی مثبت ایجاد کند تا به رفع ازدحام ترافیکی ناشی از انسان در بین 20 خودروی اطراف کمک کند. چند ماه آینده توسط تیم دایره ها برای تجزیه و تحلیل داده های آزمایش پنج روزه در “بزرگراه هوشمند” I-24 Motion استفاده خواهد شد.

نیسان آمریکای شمالی، همراه با کنسرسیوم دایره‌ها متشکل از محققان دانشگاه وندربیلت، دانشگاه کالیفرنیا برکلی، دانشگاه تمپل و دانشگاه راتگرز-کامدن، با و، حمل‌ونقل تنسی برای آزمایشی هماهنگ ،د که هدف آن افزایش صرفه‌جویی در مصرف سوخت و سهولت ترافیک است.


منبع: https://www.motor1.com/news/624206/nissan-researchers-smart-highways-experiment/

فناوری بخش مهمی از خودروهای مدرن بوده است. این روزها به سختی می تو،د خودرویی را در جاده ها پیدا کنید که لوازم الکترونیکی نداشته باشد. و اکنون، آزمایشی با هدف استفاده از فناوری برای پایان دادن به ترافیک و بهبود حرکت کلی به پایان رسید.

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.