موزه مرسدس بنز: معماری.

تقریباً هیچ زوایای درستی در موزه مرسدس بنز وجود ندارد زیرا تقریباً هر دیوار، سقف، سطح شیب دار و تکیه گاه قوسی یا چرخیده است و به صورت نرم و روان به ،صر بعدی منتقل می شود. این امر با اصطلاحاً پیچش یا اجزای سازنده که دو پیچ را در خود جای داده اند و… ادامه خواندن موزه مرسدس بنز: معماری.