وقتی یک EQS به هنر تبدیل می شود – Serwah Attafuah.

دنیای هنر در آستانه یک دگرگونی است: هنرمندان رمزارز مانند Serwah Attafuah، Johanna Jaskowska و Krista Kim دائماً در حال بازنگری در تعامل فناوری و خلاقیت از طریق کار خود هستند – هنر را از گا،ی خارج کرده و آن را کاملاً در دستان خود قرار می دهند. یک مخاطب دیجیتالی تازه در حال ظهور… ادامه خواندن وقتی یک EQS به هنر تبدیل می شود – Serwah Attafuah.

وقتی یک EQS هنر می شود – کریستا کیم.

دنیای هنر در آستانه دگرگونی است: هنرمندان رمزارز مانند کریستا کیم، سرواه عطافوا و یوهانا جاسکووسکا دائماً در حال بازنگری در تعامل فناوری و خلاقیت از طریق کار خود هستند – هنر را از گا،ی بیرون می‌آورند و آن را کاملاً در دستان یک هنرمند قرار می‌دهند. مخاطبان دیجیتالی تازه ظهور برای آ،ین شماره مجله… ادامه خواندن وقتی یک EQS هنر می شود – کریستا کیم.