مرسدس بنز کلاسیک “نمای نزدیک”.

هر ،مت بر روی یک وسیله نقلیه، یک نمایشگاه نمایشگاهی یا ،صری از معماری و طراحی تمرکز دارد. برجسته ، جزئیات، گفتن داستان های پس زمینه و همچنین به اشتراک گذاری حقایق هیجان انگیز و خیره کننده. موزه مرسدس بنز با 160 وسیله نقلیه و 1500 نمایشگاه، منبع گسترده ای از داستان ها و تاریخ است.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/innovation/milestones/close-ups/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.