اولین اتوبوس موتوری که به سال 1895 برمی گردد، بنز بود.

با این حال، تاریخچه اتوبوس‌های دایم، که از سال 1898 به بعد در مسیر بین ،زلسائو و مرگنتیم در منطقه‌ای که در آن زمان پادشاهی وورتمبرگ بود، مستندتر شده است. دو اتوبوس دایم، ابتدا در این مسیر 30 کیلومتری حرکت ،د که به زودی یک سوم به آنها ملحق شد. آنها از یک موتور دو… ادامه خواندن اولین اتوبوس موتوری که به سال 1895 برمی گردد، بنز بود.